ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนอย่าแชร์! 'เปลี่ยนแปลงสิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการเหลือ 65%' เป็นข้อมูลเท็จ
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เตือนอย่าแชร์! 'เปลี่ยนแปลงสิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการเหลือ 65%' เป็นข้อมูลเท็จ

           ตามที่มีข้อความเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเปลี่ยนแปลงสิทธิ เบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการเหลือ 65% ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
          จากข้อความข่าวประชาสัมพันธ์กรณีการเปลี่ยนแปลงสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ เหลือเพียง 65% ที่เหลือต้องชำระเพิ่มเอง ทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวยังคงได้รับสิทธิเช่นเดิม ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้ทราบต่อไป ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น

          ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่ www.cgd.go.th หรือ โทร. 02-127-7000
          บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวยังคงได้รับสิทธิเช่นเดิม

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด