ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10ก.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.1711/2563กองบังคับคดีล้มละลาย 2ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม โดยระบุว่า

 

ด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้จําเลยล้มละลาย และศาลได้มีคําสั่งลงวันที่ 16มิถุนายน 2563ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ นายแพทย์ณรงค์ นิ่มสกุล จําเลย เด็ดขาด ตามพ.ร.บ.ล้มละลาย พุทธศักราช 2483แล้ว จําเลย เกิดเมื่อวันที่ 14เมษายน 2485มีภูมิลําเนาอยู่บ้านเลขที่ 91/141หมู่ 2ตําบลบางพูน อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลมีคําสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ แต่ผู้เดียว มีอํานาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พุทธศักราช 2483และบุคคลผู้เป็นหนี้ ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครอง มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคําสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 24/1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พุทธศักราช 2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"วุฒิศักดิ์ คลินิก" ยื่นศาลฯขอฟื้นฟูกิจการ หลังแบกหนี้กว่า 10 ล้านบาท

ส่องการเงิน "วุฒิศักดิ์ คลินิก" ก่อนยื่นศาลล้มละลาย ขอฟื้นฟูกิจการ

7 ขั้นตอน “คลินิกเสริมความงาม” รับ คลายล็อกดาวน์ กิจการ

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับนายแพทย์ ณรงค์ เป็นนายแพทย์ที่วงการแพทย์ยอมรับในการรักษาด้วยเลเซอร์ และเป็นเจ้าของ ศูนย์เลเซอร์ณรงค์การแพทย์ ให้บริการปรึกษา แนะนำ รักษา และ ศัลยกรรมตกแต่ง ด้วยเลเซอร์ มีผลงานการรักษาให้กับคนไข้มาแล้วทั่วโลก

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด