วิธีทำความสะอาด 'Face Shield' อย่างถูกต้อง ให้สะอาดปลอดภัยนำกลับมาใส่ใหม่ได้
วิธีทำความสะอาด 'Face Shield' อย่างถูกต้อง ให้สะอาดปลอดภัยนำกลับมาใส่ใหม่ได้

     แผ่นใสครอบหน้า (Face Shield) ที่บุคคลทั่วไปใช้เป็นอุปกรณ์เพื่อเสริมการป้องกันการได้รับเชื้อโควิด-19 โดยใช้ร่วมกับหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า โดยเฉพาะกลุ่มบุคคล/อาชีพที่มีกิจกรรมที่ต้องพูดคุย หรือใกล้ชิดกันเป็นเวลาค่อนข้างนาน เช่น ช่างตัดผม นักเรียน ครู จึงจำเป็นต้องมีการดูแลรักษาทำความสะอาดแผ่นใสครอบหน้า เพื่อมิให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรก ดังนี้

     - ไม่ควรใช้แผ่นใสครอบหน้าร่วมกับผู้อื่น และไม่นำมาใช้ซ้ำในกรณีที่มีบุคคลไอ จาม ใส่แผ่นใสครอบหน้า หรือพบว่าสกปรกมากหรือมีรอยขีดข่วนจนทาให้มองเห็นไม่ชัด โดยทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิด      - ทำความสะอาดโดยนำผ้าสะอาดชุบน้ำยาทำความสะอาด หรือแผ่นเช็ดทำความสะอาด ค่อยๆ เช็ด เริ่มจากด้านในของแผ่นใสครอบหน้า แล้วเช็ดด้านนอกแผ่นใส      - ฆ่าเชื้อโดยแนะนำให้เช็ดด้วยผ้าชุบน้ำยาฟอกขาว หรือสารที่มีส่วนประกอบคลอรีน 0.1% (ดีกว่าการใช้แอลกอฮอล์ เนื่องจากแอลกอฮอล์จะทำให้พลาสติกเปลี่ยนสี กาวหลุดลอกง่าย และทำลายการป้องกันการเกิดฝ้าบนแผ่นพลาสติกได้) อาจทำซ้ำ 2 รอบ โดยเน้นบริเวณด้านนอกแผ่นใส แล้วทิ้งระยะเวลาให้เกิดการฆ่าเชื้อ ระวังบริเวณโฟมกันกระแทกชำรุด      - เช็ดทำความสะอาดอีกครั้งด้วยผ้าชุบน้ำสะอาด      - ใช้ผ้าเช็ดให้แห้งสนิทหรือเป่าลมร้อนให้แห้ง ที่มา : กรมอนามัย

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด