สำหรับคนรักน้องหมา การได้พาน้องออกไปวิ่งเล่น น่าจะเป็นกิจกรรมที่หลายๆ คนชอบ เพราะนอกจากจะได้ใช้เวลากับน้องแล้ว ยังได้ออกกำลังกายไปด้วยนะ นำมาสู่สุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นได้เหมือนกัน

งานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสาร Mayo Clinic Proceedings พบว่าการมีสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะน้องหมา อาจช่วยให้เจ้าของมีสุขภาพหัวใจที่ดีได้ เพราะมีไลฟ์สไตล์ที่กระตือรือร้น และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ทีมวิจัยได้ทำการสำรวจในกลุ่มคนราวๆ 2,000 คน จากสาธารณรัฐเช็ก เก็บข้อมูลด้านสุขภาพและเศรษฐกิจสังคม โดยเริ่มในปี 2013 กับ 2014 และจะคอยติดตามผลทุก 5 ปี ไปจนถึงปี 2030

จากผลล่าสุดในปี 2019 นี้ พบว่าในภาพรวม ผู้ที่เลี้ยงน้องหมา มีสุขภาพและพฤติกรรมการออกกำลังกายที่ดีมาก ตามหลักเกณฑ์ของสมาคมโรคหัวใจแห่งอเมริกา หรือ American Heart Association (AHA) อีกทั้งยังออกกำลังกายเยอะ กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ และมีค่าน้ำตาลในเลือดต่ำ ส่งผลให้มีสุขภาพหัวใจที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับผู้ที่เลี้ยงสัตว์อื่นๆ และผู้ที่ไม่มีสัตว์เลี้ยง

Lopez Jimenez แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจจาก Mayo Clinic บอกว่า งานวิจัยที่ผ่านมาก็เคยชี้ให้เห็นว่านอกจากน้องหมาจะช่วยให้เราได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้ว ยังให้มิตรภาพและกำลังใจด้วย อีกทั้งยังสามารถลดความรู้สึกเหงา และทำให้เรามีเป้าหมายในการใช้ชีวิต เพราะมีน้องที่ต้องดูแล จึงอาจเป็นสาเหตุให้เจ้าของดูแลตัวเองมากขึ้น

ถึงอย่างนั้น ผลวิจัยนี้กลับพบว่าผู้ที่เลี้ยงน้องหมา มีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุด ซึ่งค่อนข้างย้อนแย้งกับผลลัพธ์ข้างต้นพอสมควร แต่ก็อาจจะไม่จริงเสมอไป เพราะประเทศในแถบยุโรปตะวันออกสูบบุหรี่กันค่อนข้างเยอะเป็นปกติอยู่แล้ว คงจะนำมาชี้วัดกับประเทศแถบอื่นๆ ไม่ได้

อ้างอิงจาก

https://www.cnn.com/2019/08/23/health/dog-study-heart-healthy-trnd/index.html

https://www.webmd.com/heart/news/20190823/your-dog-may-be-leading-you-to-a-healthier-heart

#Brief #TheMATTER

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด