ระหว่างวันที่ 19- 23 ส.ค.62 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนรังสิต-นครนายก และการจราจรโดยรอบหากไม่มีความจำเป็น 

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด