วันนี้ 15 ก.ค. 63 ‘บัตรคนจน’ ได้สิทธิประโยชน์ 2 รายการ กดเงินสดได้เลย!

วันนี้ (15 ก.ค. 63) นอกจากรัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียน โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศแล้ว วันนี้ 15 กรกฎาคม 2563 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ยังได้รับสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลอีก 2 รายการ โดยผู้ถือบัตรฯ สามารถถอนเงินสดออกมาใช้จ่ายได้ทันที

สำหรับสิทธิประโยชน์ 2 รายการดังกล่าว คือ เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม และเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 5%

15 ก.ค. บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

15 ก.ค. บัตรคนจน รับเงินสด 2 รายการ

1.เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม 50-100 บาทต่อเดือน ตามเกณฑ์รายได้และสามารถกดออกมาเป็นเงินสดเพื่อนำไปใช้ได้

 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 0-30,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 100 บาท
 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ 30,001-100,000 บาทต่อปี จะได้เงินช่วยเหลือเดือนละ 50 บาท

2.เงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 5% สำหรับผู้ถือบัตรคนจนที่เติมเงินเข้าบัตรฯ และใช้เงินจากบัตรฯ รูดซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐ หรือร้านค้าเอกชนอื่น ๆ ที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ในเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา

โดยรัฐจะคืนภาษี VAT 5% ผ่านกระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ (E-Money) ของบัตรฯ ซึ่งประชาชนสามารถกดออกมาเป็นเงินสด หรือรูดซื้อของตามร้านธงฟ้าและร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมโครงการได้ แต่ยอดเงินคืนสูงสุดจะไม่เกิน 500 บาทต่อเดือน เช่น

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 100 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 5 บาท
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 1,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 50 บาท
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 5,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 250 บาท
 • ใช้จ่ายผ่านบัตรคนจน 10,000 บาท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 500 บาท
15 ก.ค. บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีกดเงินสดจากตู้ ATM

สำหรับผู้ได้รับสิทธิประโยชน์ 15 ก.ค. บัตรคนจน ทั้ง 2 รายการ คือ เงินผู้สูงอายุเพื่อการยังชีพเพิ่มเติม และ เงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 5% สามารถกดเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม (ATM) ธนาคารกรุงไทยมาใช้ได้ ตามวิธีการดังนี้

 • สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย แล้วใส่รหัสผ่าน 6 หลัก
 • เมื่อเข้าหน้าเมนูหลักแล้ว ให้กดปุ่ม "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ** หมายเหตุ หากตู้ ATM ใดไม่มีปุ่ม "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จะไม่สามารถทำรายการต่อได้ ต้องหาตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยตู้อื่นแทน
 • จากนั้นกดปุ่ม "ขอดูยอดเงินคงเหลือ" เพื่อตรวจสอบว่ามีเงินโอนเข้ามาหรือไม่ และเหลือยอดเงินที่สามารถกดได้เท่าไร
 • หน้าจอจะแสดงยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้ โดยระบบจะถามว่า ท่านต้องการบริการอื่นอีกหรือไม่ หากต้องการถอนเงิน ให้กดปุ่ม "ต้องการ"
 • ระบบจะกลับมาที่หน้าเมนูหลักอีกครั้ง หลังจากนั้นให้กดปุ่ม "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ซ้ำ
 • กดปุ่ม "ถอนเงิน"
 • ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอนและกดปุ่ม “ถูกต้อง” ก็จะได้รับเงินสดจากตู้ ATM

เดือนนี้ยังไม่หมด

นอกจากนี้ ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2563 ยังจะได้รับความช่วยเหลืออีก 3 รายการ ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมได้แก่

ค่าน้ำประปา 100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 โดยผู้ได้รับสิทธิ์คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ครัวเรือน โดยผู้ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

เยียวยากลุ่มเปราะบาง ผู้ถือ บัตรคนจนเดือนกรกฎาคมจะได้รับความช่วยเหลือพิเศษอีก 1 รายการจากโครงการเยียวยาโควิด-19 "กลุ่มเปราะบาง" ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) หากเข้าคุณสมบัติดังนี้

 • ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยไม่เคยได้รับเงินเยียวยาอื่นมาก่อน จำนวน 5 ล้านคน
 • ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและมีบัตรประจำตัวคนพิการ โดยไม่เคยได้รับเงินเยียวยาอื่นมาก่อน จำนวน 3 แสนคน

สำหรับผู้ที่เข่าข้ายโครงการเยียวยากลุ่มเปราะบางจะได้รับเงินเยียวยา 3,000 บาทภายในเดือนกรกฎาคมนี้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Comment 0

  ความคิดเห็นมากที่สุด