ลือไม่หยุด! กรมบัญชีกลาง ยืนยันอีกครั้ง ไม่มี ลด-ยกเลิก เงินข้าราชการบำนาญ

กรมบัญชีกลาง ยืนยัน ไม่มีการลดหรือยกเลิก เงินข้าราชการบำนาญ  โปรดอย่าหลงเชื่อข่าวลือที่มีข้อมูลบิดเบือน และขอติดตามข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง ได้ออกมาชี้แจงกรณีการลดและยกเลิกเงินข้าราชการบำนาญ ที่มีข้อความบิดเบือนความจริงเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ จนทำให้ประชาชนเกิดความตระหนก โดยอ้างถึงว่า “ข่าวใหม่ที่คนรับบำนาญน่าจะรับทราบไว้ก็ดี คือ กระทรวงการคลัง เริ่มโยนหินถามทางแล้ว คือคิดจะลดเงินของข้าราชการบำนาญลง เหมือนกับต่างประเทศ ที่หักดิบยกเลิกเงินบำนาญ ด้วยเหตุผลว่า พวกข้าราชการบำนาญไร้ประโยชน์….”

ทั้งนี้กรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลเกี่ยวกับเงินบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ ขอยืนยันว่า ข้อความข้างต้นไม่เป็นความจริง ปัจจุบันกรมบัญชีกลางยังไม่ได้รับนโยบายให้ลดหรือยกเลิกการจ่ายเงินบำนาญให้แก่ข้าราชการบำนาญ

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้นิยามคำว่าบำนาญ หมายถึง เงินตอบแทนความชอบที่ได้รับราชการมาซึ่งจ่ายเป็นรายเดือน กล่าวคือ มีเจตนารมณ์ที่จะตอบแทนการเสียสละปฏิบัติงานให้กับประเทศมาด้วยดีเป็นระยะเวลาหนึ่ง ดังนั้น จึงขอเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่าหลงเชื่อข้อความดังกล่าว อย่างไรก็ตามขอให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น หรือสอบถามได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง เบอร์โทร 02-270-6400

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : แค่ข่าวลือ! กรมบัญชีกลาง ยืนยัน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ยังเหมือนเดิม https://www.brighttv.co.th/news/social/fake-news-welfare

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด