ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 5 ก.ค.2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬบหบูชา พุทธศักราช 2563 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด