รื้อแล้วรีสอร์ท

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าจัดระเบียบบ้านพักบนดอยม่อนแจ่ม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายดำเนินการรวม 113ราย และในจำนวนนี้แจ้งความดำเนินคดีแล้ว 29 ราย อีก 84 รายที่เหลือเตรียมตั้งคณะทำงานเร่งรัดแก้ปัญหา คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในอีก 2-3เดือน

วันที่12 กค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการรื้อถอนบ้านพักจำนวน 8 หลัง ในพื้นที่ดอยม่อนแจ่ม หลังจากตรวจสอบพบมีการบุกรุกพื้นที่โครงการหลวงหนองหอย ทำการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งบ้านพักจำนวน 8หลังนี้เป็น 1ใน 29ราย ที่ถูกแจ้งความดำเนินคดี และเจ้าของยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการรื้อถอน

โดยกรมป่าไม้ มีเป้าหมายดำเนินการกับ บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ต ร้านค้า รวม 113 ราย ในจำนวนนี้ได้แจ้งความดำเนินคดีแล้ว 29 ราย ซึ่งเป็นของกลุ่มทุนและนอมินี ส่วนอีก 84 ราย เป็นผู้ถือสิทธิ์ครอบครองที่ดิน แต่มีการใช้ผิดวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงหนองหอย ที่ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ทำการเกษตร แต่กลับปรับเปลี่ยนพื้นที่สร้าง รีสอร์ทและบ้านพักเพื่อบริการนักท่องเที่ยว

ส่วนอีก84 ราย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่าจะตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการโดยยึดหลักนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ในการพูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้านทั้งหมด เพราะหากยึดตามข้อกฎหมายทั้ง 4 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร และพ.ร.บ.โรงแรม ชาวบ้านทั้ง 84 ราย จะต้องถูกรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง และถูกยึดคืนพื้นที่ ส่วนกรณีที่ชาวบ้านและผู้ประกอบการ 84 ราย อ้างว่าตนเองได้รับความคุ้มครองให้ได้รับการยกเว้นโทษทางอาญา ตาม พ.ร.บ.โรงแรม และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ตามคำสั่งของ คสช.ที่ 6/2562 นั้น คำสั่งดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็ก ที่ก่อสร้างหรือเปิดดำเนินการห้องพักในพื้นที่ ที่ถูกต้องตามกฎหมายของตนเอง ส่วนม่อนแจ่มเป็นพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ริม ของกรมป่าไม้ จึงไม่ได้รับความคุ้มครองตามคำสั่งดังกล่าว.

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด