ราคาสินค้าเกษตร ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

ราคา ณ จุดรับซื้อ
● ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (ใหม่) ต้นข้าว 42% ขึ้นไป 15,000 บาท/ตัน โรงสีกิจทวียโสธร จ.ยโสธร
● มันสำปะหลังหัวมันสด (เชื้อแป้ง 20- 25 %) 2.05 บาท/กก. บริษัท ชลเจริญ จำกัด จ.ชลบุรี
● ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (คละเกรด) 8.85 บาท/กก. บจก. แหลมทองสหการ สาขา โรงงานบางปลากด จ.สมุทรปราการ
● ถั่วเหลืองแกะเมล็ด (คละเกรด) 16.00 บาท/กก. ร้านติรผลการเกษตร จ.ลำปาง

ราคาสินค้าตลาดสด
● ปูแดง ขนาด 2-3 ตัว/กก. 230.00 บาท/กก. ตลาดสัตว์น้ำบางบอน
● หอมหัวใหญ่ 160.00 บาท/ถุง5กก. ตลาดไท
● หมู สันใน 150.00 บาท/กก. ตลาดบางกะปิ
● หมึก หมึกกล้วย 350.00 บาท/กก. ตลาด อ.ต.ก.

 

*ราคาสินค้าเกษตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 

ตรวจสอบราคาสินค้าเกษตรเพิ่มเติมได้ที่
www.rakbankerd.com/price.php

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด