ราคาสินค้าเกษตร ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ราคา ณ จุดรับซื้อ
● ข้าวเปลือกหอมมะลิ105 (ใหม่) ต้นข้าว 38% 14,400 บาท/ตัน โรงสีกิจทวียโสธร จ.ยโสธร
● มันสำปะหลังหัวมันสด (คละเกรด) 1.90 บาท/กก. บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด จ.ระยอง
● ยางก้อนถ้วย (ยางก้อนถ้วยเปียก) 21.00 บาท/กก. ทรัพย์โสภาการยาง จ.ชุมพร
● ปาล์มน้ำมัน (ผลปาล์ม (18%)) 2.45 บาท/กก. บจ.สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จ.ชลบุรี

ราคาสินค้าตลาดสด
● หอยแครง ขนาดเล็ก 85.00 บาท/กก. ตลาดสัตว์น้ำบางบอน
● ไก่ น่องไก่ 90.00 บาท/กก. ตลาดบางกะปิ
● ผักคะน้า 120.00 บาท/ถุง5กก. ตลาดไท
● เห็ด เห็ดหอมญี่ปุ่น ขนาดเล็ก 400.00 บาท/กก. ตลาดเยาวราช

 

*ราคาสินค้าเกษตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 

ตรวจสอบราคาสินค้าเกษตรเพิ่มเติมได้ที่
www.rakbankerd.com/price.php

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด