ระยองประกาศปิด 11 สถานศึกษาหนี COVID-19 เริ่ม 14 ก.ค.นี้

วันนี้ (13 ก.ค.2563) เฟซบุ๊กเพจ เทศบาลนครระยอง ได้เผยแพร่ประกาศเทศบาลระยอง โดยระบุว่า จากที่มีข่าวการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เกิดขึ้นใน จ.ระยอง เพื่อเป็นการป้องกันการเผยแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 เทศบาลนครระยองจึงปิดการสอนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครระยองทั้ง 6 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 2 ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ค.2563 ดังนี้

  • โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง
  • โรงเรียนนครระยองวิทยาคม
  • โรงเรียนเทศบาลบ้านปากคลอง
  • โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
  • โรงเรียนวัดโขดทิมธาราม
  • โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่ม
  • ศูนย์เด็กเล็กวัดเนินพระ
  • ศูนย์เด็กเล็กวัดป่าประดู่

โดยให้เรียนทางออนไลน์แทน ยกเว้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากมีการเปลี่ยนเปลงจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบทันที

 

ขณะเดียวกัน น.ส.นภาวรรณ รุ่งจำรัส ครูโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ได้ลงนามในประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง เรื่อง การปิดเรียนของนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง กรณีเหตุพิเศษด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส COVID-19 จึงขอแจ้งปิดสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 14- 17 ก.ค.2563 และโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ได้ประกาศปืดสถานศึกษากรณีเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 14-17 ก.ค. 2563 เช่นเดียวกัน

 

ส่วนโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง ก็ได้ประกาศปิดเรียนเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตั้งแต่วันที่ 14-18 ก.ค.2563 และเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่ 20 ก.ค.นี้ เพื่อประเมินสถานการณ์ต่อไป

 

 

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด