รถตัดอ้อยที่เกษตรกรใช้กันเป็นรถนำเข้าจากต่างประเทศ นอกจากขนาดใหญ่น้ำหนักมาก วิ่งไปทางไหน หน้าดินตรงนั้นก็จะแน่นแข็ง ใบมีดตัดอ้อยยังอยู่ชิดติดโคน ทำให้การตัดเพื่อไว้ตอ ให้อ้อยแตกกอใหม่ไม่ค่อยได้ผล ต้องเสียค่าดูแลมาก บางครั้งถึงขั้นต้องปลูกซ่อมใหม่ เป็นปัญหาที่พบในหลายพื้นที่

Plant/5925_1.jpg

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ มูลตรี เล่าถึงที่มาของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โรงงานน้ำตาลวังขนาย และจังหวัดมหาสารคาม โดยทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อสร้างรถตัดอ้อยขนาดเล็ก (Sugar Cane Harvester Using Small Enging) โดย ฝีมือคนไทย เพื่อเกษตรกรไทย ว่า…
เป็นรถตัดอ้อยระบบไฮดรอลิกส์ขนาดเล็กเหมาะกับเกษตรกรรายย่อย ด้านหน้ารถตัดประกอบด้วยใบมีดตัดยอดด้านบน และมีใบมีดด้านล่างที่สามารถปรับความสูงต่ำเพื่อสนองความต้องการของเกษตรกรในเรื่องไว้ต้นตออ้อยในปี 2-3 ซึ่งรถตัดอ้อยนำเข้าทั่วไปไม่สามารถทำได้
เมื่อใบมีดตัดอ้อยทั้งด้านบนด้านล่างเสร็จเรียบร้อย จะมีตัวงาช้างทำหน้าที่รวบต้นอ้อยเข้าสู่ใต้ท้องรถเพื่อริดใบ ส่งต่อไปยังกระบะด้านหลังที่สามารถรับอ้อยได้ 400-500 กก. แล้วจะดัมพ์กองไว้เตรียมยกขึ้นรถบรรทุก

Plant/5925_2.jpg

ความโดดเด่นอีกประการนั่นคือ รถคันนี้สามารถตัดอ้อยให้เป็นลำยาวได้เหมือนใช้แรงคนตัด เพราะวิธีการนี้จะรักษาเปอร์เซ็นต์ยิว หรือปริมาณน้ำหนักได้ดี ต่างจากรถตัดอ้อยทั่วไปจะตัดเป็นท่อนสั้นๆ กว่าอ้อยจะถึงโรงงาน ปริมาณน้ำหนักระเหยหายไปไม่น้อย
ส่วนขีดความสามารถ รถดังกล่าวตัดอ้อยได้ประมาณ 70-80 ตันต่อวัน น้ำหนักรถอยู่ที่ 2.5 ตัน เบากว่ารถตัดอ้อยทั่วไปกว่าครึ่ง ส่วนอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ที่ 18.8 ลิตร ต่อ 2 ชั่วโมง ใช้ได้ทั้งดีเซลและไบโอดีเซล…เรียกว่าซดน้ำมันน้อยกว่ารถตัดอ้อยทั่วไป 50%
จากความโดดเด่นที่กล่าวมา จึงทำให้รถตัดอ้อยคันนี้คว้ารางวัลในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 สาขานวัตกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพื่อการพึ่งพาตนเองและชุมชน : ข้าว มันสำปะหลัง และอ้อย.

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด