ยังไม่พบ'ช่องส่องผี' ดูหมิ่นพุทธศาสนสถาน-พระพุทธรูป
โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ยืนยันผลการตรวจสอบ “ช่องส่องผี” ขณะนี้ยังไม่พบว่ากระทำผิดลักษณะ แสดงกิริยาที่ลบหลู่ดูหมิ่นพุทธศาสนสถาน พระพุทธรูปแต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. กล่าวถึงการดำเนินการตรวจสอบรายการช่องส่องผีว่า นอกจากทางพศ.จะตรวจสอบว่า รายการดังกล่าวมีการบิดเบือนคำสอนทางพระพุทธศาสนาด้วยหรือไม่แล้ว

หากพบว่าในรายการมีการแสดงกิริยาที่ลบหลู่ดูหมิ่นพุทธศาสนสถาน พระพุทธรูป ทางพศ.ก็จะรวบรวมข้อมูลแจ้งความดำเนินคดีต่อรายการช่องส่องผีด้วย เพราะถือว่ามีการกระทำความผิดเข้าข่าย ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 206 

ที่ระบุว่าผู้ใดกระทำด้วยประการใด ๆ แก่วัตถุหรือสถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด อันเป็นการเหยียดหยามศาสนานั้น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปีถึง 7 ปี หรือปรับตั้งแต 20,000 บาทถึง 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ทางพศ. ต้องมีการรวบรวมข้อมูลอย่างรอบคอบ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด โดยเบื้องต้น ยังไม่พบการกระทำผิดที่เข้าข่ายดังกล่าวแต่อย่างใด.

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด