ภาพไฮไลต์

ปลัดแรงงาน เผย บอร์ดประกันสังคม มีมติปรับลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมจาก 5% เหลือ 2% เป็นเวลา 3 เดือน ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์โคโรนาไวรัส

วันที่ 10 ก.ค. 2563 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ปรับลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในส่วนของนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตน เหลือฝ่ายละ 2% จากเดิมที่กำหนดให้นำส่งฝ่ายละ 5% เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือ โคโรนาไวรัส ซึ่งผ่านความเห็นชอบของบอร์ดประกันสังคม ที่มีตัวแทนทั้งฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล

นอกจากนี้ ในส่วนของการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ที่กำหนดให้สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด หากไม่จัดอบรมหรือจัดฝึกอบรมแต่ไม่ครบตามสัดส่วนที่กำหนด ต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้สถานประกอบการไม่สามารถฝึกอบรมพนักงานได้ในสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด กระทรวงแรงงานจึงออกประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปรับลดสัดส่วนของจำนวนลูกจ้างที่ต้องจัดฝึกอบรมลดลงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากเดิมในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 พร้อมปรับเปลี่ยนวิธีการและเงื่อนไขการฝึกอบรมที่ไม่จำเป็นจะต้องมาฝึกอบรมโดยรวมตัวกันในห้อง แต่ยืดหยุ่นให้สามารถฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ได้.

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
- Website : www.thairath.co.th
- LINE Official : Thairath

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด