พ.ร.บ.ครอบครัวฉบับใหม่ บังคับใช้แล้ว แจ้งเบาะแสความรุนแรงได้ไม่ต้องรอ
พ.ร.บ.ครอบครัวฉบับใหม่ บังคับใช้แล้ว แจ้งเบาะแสความรุนแรงได้ไม่ต้องรอ

ประเด็นใหม่ที่เปลี่ยนไป จาก พ.ร.บ.ครอบครัวฉบับเก่า ที่ใช้มา 12 ปี มาเป็นฉบับนี้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนา และคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ.2562 ต่อไปนี้ พอเกิดเหตุความรุนแรงในครอบครัวขึ้น แล้วมีผู้แจ้งเบาะแสเข้ามาไม่ต้องรอให้ผู้เสียหายออกมาแจ้งความร้องทุกข์ แต่ให้พนักงานสอบสวน หรือตำรวจดำเนินคดีอาญาผู้กระทำผิดได้ทันที
นอกจากนี้ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริม และคุ้มครองครอบครัว ก็คือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือ พมจ.สามารถออกคำสั่งคุ้มครองได้ 48 ชั่วโมง ตามมาตรา 37 เข้าไปคุ้มครองผู้เสียหาย กรณีจำเป็นเร่งด่วน ที่ไม่อาจขอต่อศาลได้ทันการณ์ เพราะถ้ารอช้าไป จะเกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจ พม.มีอำนาจออกคำสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพได้
สำหรับมาตรการคุ้มครองสวัสดิภาพ ตามมาตรา 29 พม.สามารถไปยื่นคำร้อง ขออำนาจศาลสั่งคุ้มครองสวัสดิภาพ เรียกผู้กระทำความรุนแรงไปพบพนักงานเจ้าหน้าที่ และห้ามก่อเหตุทำร้าย หรือยั่วยุ ห้ามดื่มเหล้าเมามาย ห้ามไปเข้าใกล้ หรือคุกคามผู้เสียหาย อีกทั้งยังสั่งให้ออกไปจากที่อยู่อาศัย ของผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวได้ ซ้ำยังต้องชดใช้ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ อีกด้วย
บทลงโทษของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ถ้าผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถ้าฝ่าฝืนมีโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 6 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด