วันนี้ (31 มีนาคม 2563) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บ้านแม่ต๋ำ ถนนฝากน้ำ อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อพิสูจน์กรณีมีการนำภาพเสาไฟฟ้าจำนวน 2 ต้นอยู่กลางถนนจากถนนฟากน้ำไปสู่ทุ่งบัวแดง กว๊านพะเยาและเส้นทางลัดเพื่อไปยังโบราณสถานบ้านร่องไฮ ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา

จาการลงพื้นที่พบว่ามีเสาไฟฟ้าจำนวนสองต้น ปักอยู่กลางถนนที่พึ่งสร้างเสร็จใหม่ๆ โดยแต่ละต้นห่างกันประมาณ 7-10 เมตร ถนนดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองพะเยา เป็นถนน คสล. ขนาดความกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร และยาว 180 เมตร วันเริ่มสัญญา 28 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่สิ้นสุดสัญญา 12 เมษายน 2563 ผู้รับจ้างคือ บริษัททรายทองกิจเจริญ จำกัด จึงได้เดินทางไปขอทราบที่มาที่ไปของเสาไฟฟ้าดังกล่าวว่ามีความผิดพลาดอย่างไรและจะแก้ไขอย่างไรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว

นายสงวน มาตนอก หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้างเทศบาลเมืองพพะเยา เปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวว่า เดิมทีถนนเส้นนี้เป็นทางแคบๆประมาณ 1.5-2เมตร สองข้างเป็นสระเลี้ยงปลาเก่า เป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้เป็นเส้นทางไปหาปลาในกว๊านพะเยา  เทศบาลเมืองพะเยามีโครงการขยายถนนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวรอบกว๊านพะเยา และใช้เป็นเส้นทางลัดไปทุ่งบัวแดง – แหล่งโบราณสถานบ้านร่องไฮ จึงมีการทำถนนให้กว้างขวางสะดวกสบายขึ้น แต่เนื่องจากทางการไฟฟ้ายังไม่รู้จะหาที่ลงเสาไฟฟ้าไปไว้ยังจุดใดเพื่อไม่ให้ขวางแนวถนน  ในขณะเดียวกันก็ต้องเร่งสร้างทางตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้รับเหมาจึงตัดสินใจทำถนนโอบเสาไฟฟ้าไว้ก่อน  เมื่อถนนเสร็จดีแล้วค่อยย้ายเสาไฟฟ้าไปให้พ้นถนน ซึ่งก็ได้ประสานงานกับการไฟฟ้าเตรียมย้ายอยู่แล้ว และที่สำคัญถนนยังไม่มีการตรวจรับงานและยังไม่เปิดให้ใช้ เนื่องจากถนนยังไม่เช็ตตัว ยังไม่อยู่ตัว แต่อนุโลมให้ชาวบ้านใช้เป็นเส้นทางหาปลาได้ตามปกติเท่านั้น และขอยืนยันว่าเมื่อถึงวันตรวจรับงานเสานไฟฟ้าทั้งสองต้นจะไม่อยู่บนถนนอย่างแน่นอน ขอให้ประชาชนมั่นใจ

นพพร ทาทาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พะเยา

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด