พรุ่งนี้!! น้ำมันปรับขึ้นราคาทุกชนิด กลุ่มดีเซล และโซฮอลล์ ขึ้น 30 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 15 สต./ลิตร  มีผลวันที่ 11 ก.ค.63 เวลา 05.00น.
พรุ่งนี้!! น้ำมันปรับขึ้นราคาทุกชนิด กลุ่มดีเซล และโซฮอลล์ ขึ้น 30 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 15 สต./ลิตร มีผลวันที่ 11 ก.ค.63 เวลา 05.00น.

 ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด กลุ่มดีเซล และโซฮอลล์ ขึ้น 30 สต./ลิตร ยกเว้น E85 ขึ้น 15 สต./ลิตร มีผลวันที่ 11 .. 2563 เวลา 05:00สำหรับราคาใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันพรุ่งนี้จะเป็นดังนี้

     - ดีเซล ลิตรละ 22.49 บาท
     - E85 ลิตรละ 18.14 บาท
     - E20 ลิตรละ 20.34 บาท
     - แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 21.58 บาท 
     - แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 21.85 บาท
 (ราคานี้ยังไม่รวมภาษีท้องที่ของแต่ละจังหวัด)

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด