ผู้เลี้ยงลิงเก็บมะพร้าวพาสื่อญี่ปุ่นดูทุกขั้นตอน ยันให้เก็บแค่วันละ 300 ลูก ไม่มีทารุณ

สื่อญี่ปุ่นบุกดูการเลี้ยง-การฝึกลิงกังเก็บมะพร้าวที่ชุมพร  กลุ่มผู้เลี้ยงยืนยันไม่มีทารุณ ให้ทำงานแค่วันละ 7 ชั่วโมงเก็บ 300 ลูก จากที่องค์กรพิทักษ์สัตว์ PETA เคยบอกวันละพันลูก มีอาหารการกินดูแลอย่างดี

วันที่ 11 ก.ค.2563 ที่ จ.ชุมพร คณะผู้สื่อข่าวจาก สำนักข่าวต่างประเทศ เดินทางไปยัง หมู่ที่ 18 ต.นาพญา อ.หลังสวน เพื่อดูความเป็นอยู่ของลิงกังขึ้นมะพร้าว ในพื้นที่ อ.หลังสวน จ.ชุมพร ซึ่งเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวจำนวนมาก โดยมีนายเสน่ห์ คงสุวรรณ ประธานชมรมผู้เลี้ยงลิงกัง ขึ้นมะพร้าว จ.ชุมพร และนายจินตการ พรหมสุวรรณ รองนายก สมาคมชาวสวนมะพร้าว จ.ชุมพร ปลัดอำเภอหลังสวน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มผู้เลี้ยงลิงกังในหลายอำเภอได้นำลิงกังขึ้นมะพร้าว มาร่วมให้การต้อนรับ

นายเสน่ห์ เล่าให้ผู้สื่อข่าวต่างประเทศฟังถึงความเป็นมาของการเลี้ยงลิงกังขึ้นมะพร้าว รวมถึงความเป็นอยู่ของลิงกัง ส่วนการเลี้ยงดูลิงกังนั้นจะเพาะพันธุ์ลูกลิงกังจากพ่อแม่ที่ผ่านการคัดเลือกว่า มีความฉลาดและไม่ดุร้ายหลังจากนั้นก็จะนำมาฝึก เพื่อที่จะให้รู้จักการขึ้นมะพร้าว จนเป็นที่ชำนาญจึงจะนำไปขึ้นมะพร้าวจริง

วันหนึ่งจะขึ้นมะพร้าวตั้งแต่เวลา 8:00 -15:00 น เท่านั้นและลิงกัง 1 ตัวจะขึ้นมะพร้าว ได้เพียงประมาณ 300 ลูก เมื่อกลับมาถึงบ้านก็จะจัดอาหาร เครื่องดื่ม ให้ลิงกังขึ้นมะพร้าวได้กินอย่างเต็มที่รวมถึงการจัดที่หลับนอนในช่วงตอนกลางคืน

ในอดีตส่วนใหญ่ลิงกังขึ้นมะพร้าวจะนอนอยู่ภายในบ้านเจ้าของด้วยกัน แต่ต่อมาได้มีการสร้างบ้านไว้สำหรับลิงกังขึ้นมะพร้าวให้อยู่แยกออกมาต่างหากโดยเป็นการสร้างบ้านอย่างดี การเลี้ยงดู เสมือนเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัวไม่เคยมีการทุบตีหรือบังคับลิงกังขึ้นมะพร้าวให้ทำงานด้วยความรุนแรง ในเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะได้รับการรักษาอย่างดี

ผู้ที่จะเลี้ยงลิงกังขึ้นมะพร้าวใน จ.ชุมพรจะมีกฎหมาย ควบคุมและมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของทางราชการอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะ มีการทรมานลิงกังขึ้นมะพร้าว

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด