11 ก.ค.2563 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับเงินเยียวยาไม่ถึง 5,000 บาท ว่า กระทรวงการคลังได้อนุมัติเงินงบประมาณตามที่กระทรวงแรงงานได้จัดทำโครงการขอรับเงินงบประมาณเพื่อช่วยเหลือเยียวยาสำหรับผู้ประกันตน 86,128 คน ที่ทำงานไม่ถึง 26 วัน จึงได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 8,138 บาท ซึ่งส่งผลให้ได้เงินช่วยเหลือจากสำนักงานประกันสังคมไม่ถึงเดือนละ 5,000 บาท ตามอัตราช่วยเหลือในกฎกระทรวงที่กำหนดไว้ที่ 62% เพื่อให้แรงงานกลุ่มดังกล่าวได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมรวมแล้วเดือนละ 5,000 บาท

“ขณะนี้กระทรวงการคลังอนุมัติเรื่องแล้ว และคาดว่าจะดำเนินการจ่ายเงินเพิ่มเติมให้แรงงานกลุ่มเป้าหมายได้ภายในไม่เกิน 10 วันนี้ โดยผู้ประกันตนทั้ง 86,128 คนจะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมทั้งหมด ส่วนกระบวนการหลังจากนี้จะต้องส่งเรื่องให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์พิจารณา และเดินหน้าตามกระบวนการต่าง ๆ ยอมรับว่าอาจจะมีบางส่วนได้ช้าบ้าง ได้เร็วบ้าง แต่ก็อยากให้เข้าใจ เพราะเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีการออกแบบไว้ก่อนแต่ต้องทำทันที จึงขอให้ผู้ประกันตนไม่โกรธกันหากบางคนจะได้ช้า หรือได้เร็วไม่เท่ากันไปบ้าง” ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าว

ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวอีกว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือที่อัตรา 62% ให้แรงงานไปแล้ว 13,371,478 ครั้ง คิดเป็น 863,323 ราย โดยคิดเป็นวงเงิน 13,297.246 ล้านบาท เป็นการสะท้อนว่าปัญหาของแรงงานส่วนหนึ่งได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

สำหรับกรณีที่นักวิชาการประเมินว่า จะมีแรงงานกว่า 7,000,000 คนเสี่ยงตกงานนั้น มองว่า ตัวเลขดังกล่าวน่าจะเป็นตัวเลขที่เป็นการคาดการณ์เท่านั้น ส่วนสิ้นปี 2563 ตัวเลขผู้ว่างานจะเป็นเท่าไหร่คงต้องมาดูกันต่อไป แต่ยืนยันว่าปีนี้เอาอยู่ โดยปัจจุบันกองทุนประกันสังคมมีเงินอยู่ 160,000 ล้านบาท ซึ่งจะเพียงพอดูแลแรงงานที่ว่างงานจากนี้แน่นอน โดยเบื้องต้นประเมินว่าจะใช้เงินไม่ถึง 100,000 ล้านบาท

ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวอีกว่า ในวันที่ 21 ก.ค.นี้ กระทรวงแรงงาน เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณานำเงินดอกผลที่สำนักงานประกันสังคมมีอยู่ จากการนำไปลงทุน บริหารจัดการตามกฎกระทรวงอนุญาตไว้ ที่มีอยู่ ประมาณ 600,000 ล้านบาท และผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการไตรภาคีแล้ว ออกมาใช้เพื่อรองรับมาตรการการช่วยเหลือแรงงานต่อไป

            “ยอมรับว่าปีนี้กองทุนประกันสังคมสามารถดูแลแรงงานที่มีปัญหาได้ทั้งหมด เอาอยู่ ส่วนปีหน้าจะทำอย่างไร ต้องมาคิด โดยขณะนี้เตรียมเสนอ ครม. พิจารณาเห็นชอบให้กองทุนประกันสังคมสามารถนำดอกผลที่ได้จากการนำเงินไปลงทุน กว่า 600,000 ล้านบาทออกมาใช้เพื่อดูแรงงานงานที่มีปัญหา ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการไตรภาคีเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีปัญหาถกเถียงกันค่อนข้างมาก แต่ช่วงที่ผ่านมาเริ่มตกลงกันได้ ซึ่งหากผ่านความเห็นชอบจาก ครม. แล้วก็ต้องมาดูว่าระบบจะดำเนินการอย่างไร เบื้องต้นคิดว่าใช้เงินไม่มากนัก” รมว.แรงงาน ระบุ

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด