ผลสำรวจ"ไชน่า ยูธ เดลี่ " สื่อทางการจีน พบว่าร้อยละ 40.5 ของผู้ตอบแบบสอบถาม กระวนเกี่ยวกับการแก่ตัวเป็นผู้ใหญ่ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 30-34 ปี

 

ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าร้อยละ 50 วิตกกังวลเกี่ยวกับการทำงานหาเงินและการเลื่อนตำแหน่งในที่ทำงานตามอายุที่เพิ่มขึ้น ขณะราวร้อยละ 38 ครุ่นคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะกลายเป็นพ่อแม่

 

นอกจากนั้นผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 35.8 กังวลเกี่ยวกับการซื้อบ้านที่อยู่อาศัย ตามด้วยการแต่งงาน (ร้อยละ 35.4) และการมีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุข (ร้อยละ 32.4)

 

แม้ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนเชื่อว่าไม่มีอะไรต้องวิตกกังวลใจตราบเท่าที่ไม่ใช้ชีวิตอย่างเปล่าประโยชน์ แต่ร้อยละ 66.5 คิดว่าคนเราควรบรรลุเป้าหมายในชีวิตบางประการเมื่อถึงช่วงอายุหนึ่งที่ควรแก่เวลา

 

สำหรับวิธีหลีกเลี่ยงความวิตกเกินเหตุ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 66.2 เลือกยอมรับสถานภาพที่เป็นอยู่และปรับปรุงแก้ไขตนเองอย่างสม่ำเสมอ ส่วนร้อยละ 62.5 พยายามพัฒนาตนเองผ่านการอ่านและการเรียน

 

อนึ่งการสำรวจครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถาม 2,005 คน โดยร้อยละ 30.2 เกิดในช่วงทศวรรษ 90 และร้อยละ 52 เกิดในช่วงทศวรรษ 80

 

ที่มา  : สำนักข่าวซินหัว
 

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด