ปลูก “แตงโม” สู้แล้ง เน้นคุณภาพ ไส้ไม่แตก เนื้อแน่น ทำเงินไว รายได้เหยียบล้าน!

เทคโนโลยีชาวบ้าน4,047 ดู

: 7 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.40 น.