ธรรมชาติของปลาและหอยเชอร์รี จัดเป็นแหล่งโปรตีนสูง เมื่อนำมาผ่านขบวนการหมัก และ ย่อยสลายโดยขบวนการทำงานของจุลินทรีย์ จึงทำให้ปุ๋ยน้ำที่ได้มีคุณค่าทางอาหารสูง พืชสามารถดูดซึมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ทันที ทำให้พืชมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดี

Fertilizer/87_1.jpg

++ วัสดุ-อุปกรณ์ ++
1.ปลาหรือหอยเชอรี่ 30 กก.
2.กากน้ำตาล 10 ลิตร
3.น้ำ 10 ลิตร
4.สารเร่ง พด.2 จำนวน 1 ซอง
5.ถังหมัก
 

Fertilizer/87_2.jpg

++ วิธีการทำ ++
1. นำปลาหรือหอยเชอรี่มาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ ใส่ลงไปในถังหมักพร้อมเทกากน้ำตาลใส่ตามลงไปในถังหมัก
2.จากนั้นให้นำสารเร่ง พด.2 มาละลายกับน้ำ โดยคนให้สารเร่งละลายนานประมาณ 5-10 นาที จากนั้นนำไปใส่ในถังหมัก แล้วคนให้ส่วนผสมเข้ากัน ปิดฝาถังหมักตั้งไว้ในที่ร่ม หมักทิ้งไว้นานประมาณ 21 วัน ก็สามารถนำไปใช้ได้ ในระหว่างการหมักให้หมั่นคนส่วนผสมวันละครั้ง เพื่อให้ส่วนผสมเข้ากัน จุลินทรีย์จะเจริญเติบโตเต็มที่ย่อยสลายวัสดุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

Fertilizer/87_3.jpg

++ การนำไปใช้ ++
ใช้น้ำหมัก อัตรา 150 มิลลิลิตร ผสมกับน้ำเปล่า 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ชุ่ม ทั่วทรงพุ่มต้นไม้ หรือนำไปรดราดดินรอบๆ บริเวณทรงพุ่มของต้นไม้(เพราะเป็นบริเวณที่ปลายรากพืชที่มีหน้าที่ดูดซึมธาตุอาหารอยู่) จะเป็นทั้งปุ๋ยบำรุงต้นและฮอร์โมนช่วยการติดดอกและผลในไม้ผลได้เป็นอย่างดี

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด