อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรเป็นภาคส่วนหลักของเศรษฐกิจไทย ในวันที่โลกกำลังต้องการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมนี้ ประเทศไทยจึงถือว่ามีต้นทุนที่ดีที่จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมในด้านนี้ได้ ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ให้เกียรติ Techsauce มาร่วมแชร์วิสัยทัศน์และเปิดตัวโครงการสนับสนุนที่ Startup สาย Food and Agriculture innovation ไม่ควรพลาด

ฟัง Podcast ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด