ขอบคุณภาพจาก Ben Kerckx จาก Pixabay  

ในขณะที่ประเทศไทยกำลังมีประเด็นเรื่อง #สมรสเท่าเทียม เพราะสภาฯ เปิดรับฟังความเห็นร่าง พ.ร.บ. แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งฯ เปิดทางสมรสเท่าเทียมทุกเพศ เพื่อที่จะได้รับสิทธิต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมในฐานะพลเมืองคนหนึ่ง (อ่านเพิ่มเติม #สมรสเท่าเทียม ติดอันดับ หลังสภาฯ เปิดรับฟังความเห็น ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งฯ เปิดทางสมรสเท่าเทียมทุกเพศ)

อย่างที่ทราบกันดีว่า มีหลายประเทศที่การสมรสของเพศเดียวกันนั้นได้ถูกรับรองว่าถูกต้องตามกฎหมายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (อ่านเพิ่มเติม ตามไปดู 28 ประเทศที่มีกฎหมายการแต่งงานของเพศเดียวกัน) แต่นอกจากการกฎหมายแล้ว สิ่งที่สำคัญก็คือการปูพื้นฐานให้กับอนาคตของชาติ หรือเยาวชนนั้น มีการรับรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศด้วย 

และประเทศแรกที่เริ่มสร้างรากฐานความเข้าใจในเรื่องของความหลากหลายทางเพศ โดยการนำไปบรรจุลงไปในหลักสูตรการศึกษาของประเทศก็คือ “สก็อตแลนด์” โดยถือว่าเป็นประเทศแรกในโลก

ในปี 2021 ทุกโรงเรียนรัฐบาลจะได้มีบทเรียนที่เกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ที่ LGBTQ+ หรือกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง กฎหมายการแต่งงานของคนเพศเดียวกัน, พ่อแม่เพศเดียวกัน, ความเกลียดกลัวคนเพศเดียวกัน, ไบเซ็กชวล, ทรานส์เซ็กชวล รวมไปถึงบทเรียนที่เกี่ยวกับ HIV และ เอดส์ 

“สก็อตแลนด์พร้อมแล้วที่จะเป็นประเทศที่ก้าวหน้าที่สุดสำหรับความเท่าเทียมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ และเป็นเรื่องน่ายินดีที่จะได้เป็นประเทศแรกในโลกที่มีบทเรียนเกี่ยวกับ LGBTI ในหลักสูตร” รองรัฐมนตรีของสก็อตแลนด์กล่าว

และเมื่อปีที่แล้ว มีการศึกษาพบว่าคนอังกฤษส่วนใหญ่คิดว่าควรมีบทเรียนเกี่ยวกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในโรงเรียนประถม อีกทั้งยังมีการสนับสนุนว่าควรจะมีการสอนเด็ก ๆ เกี่ยวกับความหลากหลายของครอบครัวอย่างพ่อแม่เพศเดียวกันด้วย แต่ก็มีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยที่จะสอนบทเรียนเหล่านี้ในโรงเรียน  

การที่มีการเรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศนั้น เป็นสิ่งที่ทรงพลัง จะเห็นได้จากการสนับสนุนของคนรุ่นใหม่ มีแนวโน้มจะยอมรับความหลากหลายมากขึ้น และโรงเรียนก็ควรจะเป็นสถานที่ที่เด็ก ๆ หรือเยาวชนได้เป็นตัวของตัวเอง ในฝั่งของรัฐบาลนั้นก็มีหน้าที่ที่จะสนับสนุนและลงทุนเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมในการส่งต่อความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะลดปัญหาการบูลลี่หรือทำร้ายนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศในโรงเรียน รวมไปถึงส่งต่อความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นเรื่องความหลากหลายอีกด้วย 

เรื่องการยอมรับความหลากหลายทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางกฎหมาย หรือทัศนคติต่อกลุ่มคนเหล่านี้เป็นเรื่องที่พึงกระทำในสังคม เพราะท้ายที่สุดแล้วทุกคนคือมนุษย์ ควรที่จะมีสิทธิ และได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค 

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.gaytimes.co.uk/

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด