ภาพไฮไลต์

"บิ๊กน้อย" นำ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาลงพบประชาชน ประชุมเตรียมการรวบรวมข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับชาวบ้านในพื้นที่หวังให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการดูแลช่วยเหลือผลกระทบจากโควิด-19 การท่องเที่ยว เยียวยากลุ่มอาชีพต่างๆ และการส่งเสริมรักษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วย

วันนี้ เวลา 10.00 น. วันที่ 2 ก.ค.63 ณ อาคารสัปปายะสภาสถาน พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้ประชุมเตรียมการก่อนลงพื้นที่ โดยในที่ประชุม ได้รายงานความคืบหน้าในการติดตาม ดำเนินการจากการรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตามกระบวนการของวุฒิสภา โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19 และข้อมูลและสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ เพื่อให้การจัดกิจกรรมเกิดประโยชน์กับประชาชนและส่วนรวมอย่างแท้จริง

โดยคณะกรรมการฯ มีกำหนดการจะลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ในเดือนนี้โดยจะเป็นการติดตามข้อมูลเรื่องผลกระทบของการท่องเที่ยวหลังการระบาดของโควิด-19 การเยียวยากลุ่มอาชีพต่างๆ นอกจากนี้ ยังจะมีการพบปะกลุ่มศิลปินพื้นบ้านอย่างโนราและหนังตะลุงเพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมรักษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้ยังมีกำหนดการจะลงพื้นที่จังหวัดสตูล ตรัง สุราษฎร์ธานี ยะลา นราธิวาส ซึ่งที่ผ่านมากิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนได้รับการตอบรับอย่างดีจากพื้นที่ โดยสามารถนำข้อมูลและปัญหาของประชาชนมาประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภาเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาพื้นที่อย่างมีคุณภาพต่อไป.

ข่าวอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตามข่าวก่อนใครได้ที่
- Website : www.thairath.co.th
- LINE Official : Thairath

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด