เมื่อวันที่ 6 ก.ค.63  นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามสถานการณ์น้ำจากกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ซึ่งได้เร่งดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงประสิทธิภาพคลองระบายน้ำสถานีสูบน้ำต่างๆ  รวมถึงขุดลอกบึงในการรถไฟ 15 ไร่ เพื่อที่จะสามารถรองรับน้ำได้จำนวน 52,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.ค.นี้

สำหรับแผนในระยะต่อไป กอนช. จะหารือร่วมกับพื้นที่ 5 จังหวัดปริมณฑลวางแผนการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน เพื่อวางมาตรการแก้ปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วมในแต่ละจังหวัด ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ 7 จุด, จังหวัดสมุทรสาคร 11 จุด, จังหวัดปทุมธานี 24 จุด แบ่งเป็นจุดเสี่ยงจากฝนที่ตกในพื้นที่ 4 จุด จากน้ำเหนือ 20 จุด, จังหวัดนนทบุรี 26 จุด และจังหวัดนครปฐม 38 จุด 

นายกรัฐมนตรียังได้กำชับ หากมีน้ำท่วมขังขอให้หน่วยงานต่างๆ เร่งช่วยเหลือ พร้อมระดมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย สนับสนุนการระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด ช่วงนี้ถดูฝน ทำให้หลายพื้นได้รับผลกระทบ ขอให้ประชาชนระมัดระวัง

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด