นับถอยหลัง 20 ก.ค. รอรับ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท ใกล้ถึงกำหนดจ่าย ภายในวันที่ 20 กรกฎาคมนี้ 3 กลุ่มเปราะบาง เด็กแรกเกิด ผู้สูงวัย และผู้พิการ เตรียมรอเงินเข้าบัญชีได้เลย 

หลังจากเมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติให้ สำนักงานปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินโครงการ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) แล้วนั้น

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และกรมบัญชีกลาง ได้ผ่านการประชุมกันแล้ว และมีคำยืนยันออกมาว่า จะดำเนินการจ่าย เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 

3 กลุ่มได้ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท 

  • เด็กที่ได้รับสิทธิโครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 1,394,756 ราย
  • ผู้สูงอายุ ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 4,056,596 ราย
  • คนพิการ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 ราย

กลุ่มเปราะบางทั้ง 3 กลุ่ม เป็นกลุ่มเป้าหมายของ พม. ที่ส่วนใหญ่ เป็นผู้มีรายได้น้อย และอยู่ในครอบครัว ที่ประสบภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งได้รับผลกระทบ จากภาวะว่างงาน ของสมาชิกครอบครัว

ก่อนหน้านี้ นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า กลุ่มเปราะบาง ที่จะได้รับเงินเยียวยาโดยตรง รายละ 1,000 บาทต่อเดือน เพิ่มเติมจาก เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงิน 3,000 บาทนั้น มีจำนวนทั้งหมด 6,781,881 ราย

หลักเกณฑ์รับสิทธิ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง

1. ต้องเป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ การช่วยเหลือเยียวยา จากมาตรการช่วยเหลือเยียวยา ของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม)

2. เป็นกลุ่มที่อยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงฯซึ่งได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องมีการลงทะเบียนในการขอรับสิทธิอีก

ขณะข้อมูลจากเฟซบุ๊กเพจ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ ระบุไว้ว่า ในส่วนของกลุ่มเด็กแรกเกิดนั้น ผู้ที่จะได้รับสิทธิ เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท จะต้องอยู่ใน กลุ่มที่ได้รับเงินอุดหนุน เพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ในงวดเดือนพฤษภาคม ที่ผ่านมาด้วย ถ้าหากว่ายังไม่ได้รับเงินในงวดดังกล่าว หรืออยู่ในขั้นตอน ของการลงทะเบียน ก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนนี้ 

นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่ผู้สูงวัย ได้ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ ในโครงการ "เราไม่ทิ้งกัน" รับเงินเยียวยา 5,000 บาท 3 งวดแล้วนั้น จะไม่มีสิทธิรับเงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง 3,000 บาทแต่อย่างใด

เงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท

2 ช่องทางจ่าย เยียวยากลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท 

  • ช่องทางที่ 1

กรมบัญชีกลางโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาโดยตรง ไปยังบัญชีธนาคารของกลุ่มเป้าหมาย ที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือน ผ่านบัญชีธนาคารอยู่เดิม

  • ช่องทางที่ 2

กรมบัญชีกลาง โอนเงินไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะนำจ่ายเป็นเงินสด ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ที่รับเงินอุดหนุนรายเดือน เป็นเงินสดอยู่เดิม

ในกรณีที่ไม่ได้รับสิทธิ เงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม 

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด