นักธุรกิจปากีสถาน นับสิบคนแอบเนียนเดินทางเข้าไทย พบบางส่วนมีปัญหาเรื่องเอกสาร

มีรายงานข่าวระบุว่า พบ นักธุรกิจปากีสถาน 24 คน เดินเข้าไทย โดยเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจสอบพบว่ามีนักธุรกิจชาวปากีสถานอย่างน้อย 10 คนจากทั้งหมด 24 คน ที่ได้ปรับสิทธิ์ผ่อนปรนจากรัฐบาลให้เดินทางเข้าไทยได้ มีปัญหาเรื่องเอกสารเดินทางเข้าประเทศ ตามระเบียบของรัฐบาลไทยไม่ครบถ้วน ต้องให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือรับรองให้เป็นกรณีพิเศษ มิเช่นนั้นด่านตรวจคนเข้าเมืองไม่สามารถอนุญาตให้ผ่านเข้าประเทศไทยได้

ทั้งนี้ บรรดานักธุรกิจปากีสถาน 24 คน ที่เดินทางเข้าไทยนี้ได้เดินทางมาโดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WE8130 ซึ่งมีคนไทยในประเทศปากีสถาน 40 คน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ยูเอ็นชาวปากีสถาน 1 คน ครอบครัวนักการทูตปากีสถาน จำนวน 4 คน โดยผู้ผ่านการตรวจคัดกรองโรคจะถูกพาไปยังสถานกักตัวที่รัฐกำหนดส่วนใหญ่เป็นโรงแรมใน กทม.นนทบุรี และชลบุรี ส่วนสมาชิกครอบครัวนักการทูตปากีสถาน 4 คน ถูกส่งตัวไป รพ.เอกชนที่ร่วมโครงการเป็นสถานกักตัวทางเลือก

ในเวลานี้ปากีสถานเป็นประเทศ ที่พบการแพร่ระบาดของวิด19
ค่อนข้างรุนแรง ซึ่งข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าปากีสถานมีผู้ติดเชื้อมากเป็นอันดับที่
12 ของโลก โดยมียอดติดเชื้อใหม่ถึง 2,521 คน ทำให้ยอดติดเชื้อสะสม
248,872 คน

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด