ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาเกษตรกรเข้าบัญชีต่างธนาคารวันนี้(8 ก.ค.)รวม 3.5 แสนราย

ธ.ก.ส.โอนเงินเยียวยาเกษตรกรที่ใช้บัญชีต่างธนาคารรวม 3.5 แสนราย แจงได้รับรายชื่อเกษตรกรผ่านการพิจารณาการอุทธรณ์ของกระทรวงเกษตรฯ แล้ว ส่งตรวจสอบสถานะทางทะเบียนราษฎร์และความถูกต้องของบัญชีธนาคาร เพื่อเร่งโอนเงินให้เร็วที่สุด

นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)เปิดเผยว่า ได้โอนเงินเยียวยาเกษตรกรที่ใช้บัญชีธนาคารอื่น 2 ครั้ง รวม 353,593 ราย และโอนผ่านพร้อมเพย์ 437 ราย ส่วนที่อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของบัญชี 48,196 ราย ในวันนี้ (8 ก.ค.)จะโอนเงินเข้าบัญชีต่างธนาคารเพิ่มอีก คาดว่าเกษตรกรจะนำเงินมาใช้ได้ในวันถัดไป

โดยขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เริ่มส่งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาการอุทธรณ์มาให้แล้ว 609 ราย ซึ่งจะตรวจสอบสถานะทางทะเบียนราษฎร์และความถูกต้องของบัญชีธนาคาร เพื่อเร่งโอนเงิน สำหรับจำนวนเกษตรกรที่ ธ.ก.ส.ไม่สามารถโอนเงินให้ได้ เนื่องจากเลขบัญชีไม่ถูกต้อง บัญชีปิดไปแล้วมีถึง 151,878 ราย จึงขอให้แจ้งเลขบัญชีใหม่ผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com โดยตรวจสอบผลการโอนเงินผ่านเว็บไซต์นี้ได้เช่นกัน ส่วนเกษตรกรที่ขอคืนสละสิทธิ์ ซึ่งกระทรวงเกษตรฯส่งรายชื่อให้ 259 รายนั้นอยู่ระหว่างกระบวนการเรียกเงินคืนผ่านบัญชีธนาคาร

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด