นายพุธ สิงห์เรือง อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่ 17 บ้านเพชรผาลาด ต.ตลุกคู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี มีพื้นที่ในการทำการเกษตร 2 ไร่ 1/2 งาน เชี่ยวชาญการทำเกษตรพอเพียง เน้นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แบ่งพื้นที่มีอยู่มา เลี้ยงหมู ปลา กบ เขียดและ เป็ด นอกจากนี้ยังปลูกผักปลอดสารพิษแล้วทำนาปลูกข้าวทานเอง พร้อมกันนี้ได้เปิดพื้นที่ของตนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพต่างๆ จนกลายเป็นหนึ่งในแกนนำด้านการเกษตรคนสำคัญในหมู่บ้าน ทั้งยังเป็นผู้ที่ได้รับการสืบทอดภูมิปัญาเก่าแก่มาจากรุ่น ปู่ ย่า ตา ทวด เรื่อง การทำท่อสูบน้ำพลังมือ ขึ้นใช้เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวก เพื่อใช้ในการถ่ายเทน้ำจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ด้วยวัสดุ-อุปกรณ์ ที่ทำตามได้ง่ายๆ ดังนี้

Plant/8573_1_8573_1.jpg

++ วัสดุ - อุปกรณ์ ++
1.ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 นิ้ว ความยาวตามต้องการ
2.ข้อต่อสามทาง 1 ตัว
3.ข้อต่อตรง สำหรับต่อท่อพีวีซีว
4.ฝาปิดท่อพีวีซี
5.ไม้ไผ่(ใช้ทำด้ามสูบน้ำ*ตามรูป)
6.กระป๋องนมข้น(แกะฉลากออก และ ทำความสะอาดแล้ว) 1 กระป๋อง
7.แผ่นพลาสติกแข็ง(ใช้พลาสติกจากแกลอนพลาสติกแทนได้)
8.แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด(ขนาดหนา) 1 แผ่น
9.สกรูและแหวนรองสกรู(หาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุ-อุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป) 1 ชุด
10.สปริง(ใช้รองน็อตสกรู) 1 ตัว
 

Plant/8573_2_8573_2.jpg

++ วิธีการทำ ++
1. ตัดพลาสติกทั้งสองชนิดเป็นทรงกลมเท่ากับฝาปิดพีวีซี ทำการเจาะรูฝาปิด 5-6 รู จากนั้นนำแผ่นพลาสติกโดยนำแผ่นโฟมไว้ล่างแผ่นพลาสติกแข็งไว้บนแล้วยึดด้วยสกรูโดยใส่สปริงตรงกลาง
2. ตัดครึ่งกระป๋องกาแฟ โดยใช้ส่วนก้นกระป๋องนำไปยึดกับไม้ไผ่เป็นด้ามสูบน้ำ
3. ตัดท่อพีวีซีเป็น 3 ท่อน ขนาดของท่อต่างกัน ก็เป็นอันเรียบร้อย
 

Plant/8573_3_8573_3.jpg

++ การประกอบและการนำไปใช้ ++
 

ทำการประกอบโดยนำท่อพีวีซีประกอบกับข้อต่อสามทาง แล้วนำท่อพีวีซีอีกท่อนต่ออีกด้านหนึ่งและนำท่อตัวสั้นที่สุดต่อตรงปลายอีกด้านจากนั้นนำฝาปิดต่อเข้าด้านปลาย และนำด้ามสูบน้ำใส่ลงในท่อพีวีซี จากนั้นจึงนำไปสูบน้ำได้

 

หมายเหตุ : อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเครื่องสูบน้ำพลังมือที่เป็นภูมิปัญญาตั้งแต่โบราณเครื่องมือนี้ใช้ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำในบ่อปลาดุกเป็นการประหยัดเวลาและไม่ทำให้ปลาตื่นตกใจ

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด