หน่วยบินเดโชชัย 3 ดอนเมือง 8 ก.ค.-ผบ.ทบ.รับมอบอากาศยานพระราชทานแบบ Cessna 182T เตรียมบรรจุประจำการที่กองพันบินที่ 21 ลพบุรี ย้ำจะนำออกปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีรับอากาศยานพระราชทานแบบ Cessna 182T จำนวน 3 เครื่องเข้าประจำการในกองบัญชาการกองทัพบก เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชน โดยผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของข้าราชการกองทัพบก ที่ได้รับพระราชทานอากาศยานแบบ Cessna 182T จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งผลิตโดยบริษัท Textron  Aviation ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องบินแบบเครื่องยนต์ลูกสูบ 1 เครื่องยนต์ 4 ที่นั่ง สมรรถนะสูง มีความทันสมัย ประหยัดเชื้อเพลิง ซ่อมบำรุงง่าย บินได้นาน มีความคล่องตัวสูง สามารถบินลาดตระเวนตรวจการณ์ทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลงในพื้นที่เป็นลานที่ไม่ใช่สนามบินได้ โดยมีคุณลักษณะขีดความสามารถที่สำคัญ คือ พิสัยบินหรือระยะปฏิบัติการบิน 1,695 กิโลเมตรความเร็วสูงสุด 280 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ความเร็วบินเดินทาง 269 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพดานบิน (ความสูงขณะบินเดินทาง) 5,500 เมตร ,น้ำหนักบรรทุก 503 กิโลกรัมหรือประมาณครึ่งตัน

ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่าสำหรับเครื่องบินดังกล่าว กองทัพบกสามารถนำไปใช้ในภารกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชน สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ เช่น กล้องถ่ายภาพ เครื่องขยายเสียง ส่วนภารกิจที่นำอากาศยานไปใช้ได้แก่ การบินลาดตระเวนและตรวจการณ์ทางอากาศ เพื่อตรวจสอบ ยืนยัน พิสูจน์ทราบ สนับสนุนกองกำลังป้องกันชายแดน ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการลักลอบขนยาเสพติด และการกระทำผิดกฎหมายอื่น ๆ ในพื้นที่ชายแดน ป่าเขา ภูมิประเทศยากลำบาก การส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ(รับ-ส่ง ผู้บาดเจ็บ เจ็บป่วยจากพื้นที่แนวหน้าไปยังโรงพยาบาลส่วนหลัง) การค้นหาช่วยเหลือชีวิตผู้ประสบภัยเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ การบินสนับสนุนส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น โดยกองทัพบกมีแผนจะบรรจุอากาศยานแบบ Cessna 182T ให้กับกองพันบินที่ 21 ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของศูนย์การบินทหารบก มีที่ตั้งอยู่ ณ ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

“กองทัพบกจะพิจารณาใช้อากาศยานที่ได้รับพระราชทานมานี้อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดสมดังปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระราชทานให้กองทัพบกไว้ใช้ในราชการ ทั้งนี้ กองทัพบกยังคงยืนหยัดและดำรงความมุ่งหมายในการปฏิบัติภารกิจตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ ในการป้องกันประเทศและช่วยเหลือประชาชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่งของประเทศชาติและประชาชน ให้เกิดความยั่งยืนตลอดไป” พล.อ.อภิรัชต์ กล่าว.-สำนักข่าวไทย 

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด