หลังจากที่กรมการขนส่งทางบก ให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการต่ออายุใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ โดยปรับรูปแบบการดำเนินการเป็นแบบ New Normal ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด มาเปิดขั้นตอนต่อใบขับขี่ แบบ New Normal สะดวก ใช้เวลาเพียงแค่ 1 ชั่วโมงเท่านั้น

1.เข้าเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com กดปุ่มลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

2.กรอกรายละเอียดตัวเรา ลงทะเบียนให้เรียบร้อย

3.เข้าสู่การชมวิดีโออบรม 1 ชั่วโมง ห้ามเปิดทิ้ง มีคำถามสุ่มทั้งหมด 3 คำถาม

4.อบรมเสร็จ จะมีให้กรอกข้อมูล เลขบัตรประชาชนและเลขใบขับขี่

5.เข้าแอป DLT Smart Queue ระบุวัน เวลาและสถานที่ ที่จะเข้าไปทำใบขับขี่

6.วันที่ไปทำบัตรใหม่ เปิดแอป DLT Smart Queue แสดงบัตรคิว รับเอกสาร กรอกชื่อของเรา ทำตามขั้นตอน

7.ทดสอบสายตา ระบุสีจราจร ทดสอบการเหยียบคันเร่งและเบรค

8.ถ่ายรูป จ่ายเงิน สำหรับรถจักรยานยนต์ 255 บาท และรถยนต์ 505 บาท

ที่มา : https://bit.ly/3gEBMa9

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข่าวดี ! ใบขับขี่สมาร์ทการ์ดสามารถใช้ใน 10 ประเทศอาเซียนได้แล้ว

สรุปขั้นตอนการทำใบขับขี่สากล ไว้ขับรถเที่ยวชิลๆ ต่างประเทศ

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด