ตัวตนปริศนาของผู้ผลิตงานตกแต่งภายในโรงหนังสกาลา อาคารเก่าแก่ร่วมครึ่งศตวรรษ

ศิลปวัฒนธรรม658 ดู

: 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.34 น.