ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการอังค์ถัด และ อดีตผู้อำนวยการใหญ่ WTO ฉายภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 3 ประการ ที่จะเกิดขึ้นในโลกยุคโควิด ในคลิป “ขั้วอำนาจโลกพลิก หลังโควิด”

1.โลกจะเคลื่อนไหวจากผลประโยชน์ของตะวันตกอย่างเดียว มาเป็นตะวันออกมากขึ้น โดยเฉพาะเอเชีย ที่จะเป็นผู้นำต่อไป ในกระบวนการโลกาภิวัฒน์

2.ต้องเป็นการพัฒนาสู่โลกาภิวัฒน์ที่เน้นด้านมนุษยธรรมมากขึ้น เพื่อลดความไม่เท่าเทียม

3.โลกที่เคยมี “นักเลงโต” คนเดียวคุมระบบโลก จะกลายเป็น “โลกหลายขั้ว” ที่มีศูนย์กลางเกิดขึ้นหลายแห่ง

ขั้วอำนาจโลกพลิก หลังโควิด

ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการอังค์ถัด และ อดีตผู้อำนวยการใหญ่ WTO ฉายภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 3 ประการ ที่จะเกิดขึ้นในโลกยุคโควิด ในคลิป "ขั้วอำนาจโลกพลิก หลังโควิด".1.โลกจะเคลื่อนไหวจากผลประโยชน์ของตะวันตกอย่างเดียว มาเป็นตะวันออกมากขึ้น โดยเฉพาะเอเชีย ที่จะเป็นผู้นำต่อไป ในกระบวนการโลกาภิวัฒน์.2.ต้องเป็นการพัฒนาสู่โลกาภิวัฒน์ที่เน้นด้านมนุษยธรรมมากขึ้น เพื่อลดความไม่เท่าเทียม .3.โลกที่เคยมี "นักเลงโต" คนเดียวคุมระบบโลก จะกลายเป็น "โลกหลายขั้ว" ที่มีศูนย์กลางเกิดขึ้นหลายแห่ง .ชมคลิปสัมภาษณ์ฉบับเต็มทางยูทูปhttps://www.youtube.com/watch?v=4-BN-oLa1nI.อ่านข่าว ศุภชัย : โลกเปลี่ยนขั้วมหาอำนาจ ฉีกทฤษฎี New Normal เอเชียคือตะวันใหม่https://www.prachachat.net/politics/news-483312

โพสต์โดย Prachachat – ประชาชาติ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2020

ชมคลิปสัมภาษณ์ฉบับเต็มทางยูทูป
https://www.youtube.com/watch?v=4-BN-oLa1nI

อ่านข่าว ศุภชัย : โลกเปลี่ยนขั้วมหาอำนาจ ฉีกทฤษฎี New Normal เอเชียคือตะวันใหม่
https://www.prachachat.net/politics/news-483312

 

youtube
youtube

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด