นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ซึ่งถูกตัดสิทธิการเมืองแล้ว แต่ได้มาเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 จะสามารถทำอะไรได้บ้างว่า ตนไม่แน่ใจว่าเขาเป็นกรรมาธิการด้วยหรือไม่เพราะหากเป็นกรรมาธิการด้วยก็ทำได้ทุกอย่างที่กรรมาธิการทั่วไปทำแต่ถ้าไม่ได้เป็นกรรมาธิการเป็นแค่ที่ปรึกษาอย่างเดียวก็จะสามารถพูดได้ ถามได้เสนอแนะได้ หรือแสดงความเห็นอะไรได้หมดแต่โหวตไม่ได้

ทั้งนี้กรณีของนายธนาธร ถ้ามีพรรคการเมืองเสนอ และสภาเห็นชอบ ก็สามารถเป็นกรรมาธิการได้ซึ่งปกติสภาก็เห็นชอบอยู่แล้วไม่มีปัญหาเหมือนกับกรณีผอ.สำนักงบประมาณ หรือปลัดกระทรวงทั่วไปที่ไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้เป็นอะไร แต่เขาก็เป็นกรรมาธิการได้  

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด