งดงามทรงคุณค่า! ‘ซังเย๋’ วัดเก่าแก่สุดของทิเบต

ลาซา, 9 ก.ค. (ซินหัว) -- วัดซังเย๋ ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองซานหนาน ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดของเขตปกครองตนเองทิเบตทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน และยังเป็นถิ่นกำเนิดศาสนาพุทธแบบทิเบตนิกายเนียงม่า (Nyingmapa)

รายงานระบุว่าวัดซังเย๋ถูกก่อสร้างภายใต้คำสั่งของกษัตริย์ทิเบตนามว่าชื่อซงเต๋อจ้าน (Trisong Detsen) บนพื้นที่ทางตอนเหนือของแม่น้ำหย่าหลู่จ้างปู้ในศตวรรษที่ 8 และอยู่ภายใต้การคุ้มครองระดับชาติตั้งแต่ปี 1996

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด