คลังยันเรียกคืนเงินเยียวยา 5 พันบาทคืนเฉพาะผู้สละสิทธิ์จริง ชี้ถ้าไม่ได้เงินแต่มีข้อผิดพลาดไม่ต้องกังวล

มาตรการช่วยเหลือเงินเยียวยา 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือนในโครงการเราไม่ทิ้งกัน ผ่านการลงทะเบียนใน www.เราไม่ทิ้งกัน.com จ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนต่อเนื่อง 3 เดือน รวมเป็นเงิน 15,000 บาทจนถึงตอนนี้แม้โครงการจะปิดไปแล้วตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.63 และจ่ายเงินงวดสุดท้ายให้กับผู้ลงทะเบียนไปแล้วเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63 ขณะที่เมนูในเว็บไซต์ยังเหลือ 2 เมนูให้ทำรายการได้ คือ ตรวจสอบสถานะ และสละสิทธิ์

โดยล่าสุด กรณีที่มีผู้ได้รับหนังสือจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)โดยเนื้อหาในหนังสือระบุถึงการเรียกคืนเงินช่วยเหลือจากมาตรการเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันเนื้อความว่า ตามที่กระทรวงการคลังมีมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆของการแพร่ระบาดของโควิด-19 จำนวน 5,000 บาท 3 เดือน และท่านได้แสดงความประสงค์สละสิทธิ์การได้รับเงินชดเชย เพื่อให้การดำเนินการสละสิทธิ์เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ขอให้ท่านดำเนินการคืนเงินชดเชยรายได้ที่ท่านได้รับแล้วทั้งหมดภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และให้ชำระเงินผ่านช่องทาง โมบาย แบงก์กิ้ง และเอทีเอ็มของธนาคารใดก็ได้

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าวชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่า เป็นขั้นตอนการดำเนินการสำหรับผู้ลงทะเบียน มาตรการเราไม่ทิ้งกัน ที่กดเมนูขอสละสิทธิ์ (ปุ่มสีชมพู) ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังในการเรียกคืนเงินดังกล่าวให้ครบถ้วน

สำหรับกรณีที่ได้รับหนังสือทวงเงิน แต่ยืนยันว่าไม่ได้ยื่นสละสิทธิ หรือไม่ได้มีการลงทะเบียนไว้ ในทางปฏิบัติเป็นไปได้ยากมากที่จะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจ หรือมีผู้อื่นดำเนินการแทนโดยที่เจ้าตัวไม่รับทราบหรือยินยอม เนื่องจากการสละสิทธิจะต้องดำเนินการที่หน้าเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งมีหลายขั้นตอน และต้องระบุข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลต่างๆที่ให้ไว้ในการลงทะเบียน รวมทั้งมีการยืนยันตัวตนผ่าน One Time Password หรือ OTP ที่ถูกส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการลงทะเบียนอีกด้วย แต่ถ้ายืนยันว่าไม่ได้มีการลงทะเบียน ไม่ได้เงินเยียวยาจริงก็ไม่ต้องทำอะไร

“กระบวนการเรียกเงินคืนเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างคลังและผู้ลงทะเบียนที่รับทราบตั้งแต่ลงทะเบียนว่าต้องเป็นไปตามเงื่อนไข และมีการแจ้งยื่นขอสละสิทธิรับเงินเยียวยา ซึ่งตามกระบวนการกฎหมาย สศค.ต้องส่งหนังสือแจ้งผู้ที่กดสละสิทธิขอรับเงินเยียวยาทุกราย โดยในช่วงต้นเดือน ส.ค.63 จะมีการส่งหนังสือไปที่อยู่ ตามที่ลงทะเบียน สำหรับผู้ที่แจ้งสละสิทธิอีกรอบ เพื่อกำชับว่าให้มาคืนเงินชดเชยตามข้อตกลง”

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด