ครม.อนุมัติไฟฟรี เพิ่มจากเดิม 50 หน่วยเป็น 90 หน่วย ช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 สำหรับบ้านที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์

วันนี้นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพิ่มเติม ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยค่าไฟฟ้าฟรีกับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ ประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวง  และประเภทที่ 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาก 50 หน่วยต่อเดือน เป็น 90 หน่วยต่อเดือน

มาตรการดังกล่าวจะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นวงเงินประมาณ 9,375 ล้านบาท แยกเป็น

 1.ค่าไฟฟ้าฟรีระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.63) ซึ่งมีประชาชนได้รับประโยชน์รวม 3,029 ล้านบาท (กฟน. 74 ล้านบาท กฟภ. 2,955 ล้านบาท) จำนวน 6.435 ล้านราย (กฟน. 205,272 ราย กฟภ. 6.23 ล้านราย)
2.ขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้า 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.63) มีประชาชนได้รับประโยชน์รวม 6,346 ล้านบาท (กฟน. 301 ล้านบาท กฟภ. 6,045 ล้านบาท) จำนวน 4.265 ล้านราย (กฟน. 165,567 ราย กฟภ. 4.1 ล้านราย)

ที่มา : สำนักข่าวไทย

อ่านรีวิวสกู๊ปอื่นๆ ที่นี่

- เช็กด่วน! 13 จังหวัดที่ต้องตรวจสอบก่อนเดินทาง
https://www.chillpainai.com/scoop/11646
- แพทย์คอหูจมูก เตือน! สูญเสียการได้กลิ่น เสี่ยงเป็นโควิด-19
https://www.chillpainai.com/scoop/11643
- สอนทำอาหารฟรี! โดยสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
https://www.chillpainai.com/scoop/11640

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด