เคาะแล้วกรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงิน 3 พันบาทเยียวยาผลกระทบโควิด-19 ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.14 ล้านคนจ่ายครั้งเดียว  4 ก.ค.นี้ เฉพาะผู้ที่ไม่เคยได้รับการเยียวยจากมาตรการอื่นๆของรัฐมาก่อน

เมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม 2563 นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ ที่อนุมัติให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ 1.14 ล้านคน โดยผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563) รวมเป็นเงิน 3,000 บาท/คน

“ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1.14 ล้านคน ที่ได้รับสิทธิ์ต้องไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ของสำนักงานประกันสังคม และไม่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ อีกทั้งยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใด ๆ ของภาครัฐ ได้แก่ โครงการเราไม่ทิ้งกัน โครงการช่วยเหลือเกษตรกร และโครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง โดยกรมบัญชีกลางเบิกเงินแทน สศค. เพื่อจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์ โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,000 บาท ซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียว วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

 

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด