กรมควบคุมโรค แนะกำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ '3 เก็บ ช่วยป้องกัน 3 โรค'
กรมควบคุมโรค แนะกำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ '3 เก็บ ช่วยป้องกัน 3 โรค'

     1. เก็บบ้าน เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง เพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เช่น พับเก็บเสื้อผ้าใส่ในตู้ หรือแขวนให้เรียบร้อย       2. เก็บขยะ เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้าน เก็บภาชนะใส่อาหาร หรือน้ำดื่มที่ทิ้งไว้ใส่ถุงดำ และนำไปทิ้งลงถังขยะ เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง      3. เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ต้องปิดฝาให้มิดชิด ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ และเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่

ซึ่งจะสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ       1. โรคไข้เลือดออก       2. โรคติดเชื้อไวรัสซิกา       3. โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา  ที่มา : กรมควบคุมโรค

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด