กทม.ปรับปรุง S-Guard เสาป้องกันมอเตอร์ไซค์วิ่งบนทางเท้ารูปแบบใหม่ ไม่ให้กีดขวางผู้ใช้วีลแชร์

กทม.ออกแบบ S-Guard ใหม่เพื่อให้ผู้ใช้วีลแชร์และผู้พิการทางสายตาสามารถสัญจรได้โดยสะดวกและปลอดภัย

กำหนดรูปแบบ S-Guard ไม่ให้กีดขวางทางสัญจรของผู้ใช้วีลแชร์

นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวกรณีผู้พิการร้องเรียนทางเท้าบริเวณเขตดินแดง ช่วงระหว่างสถานเอกอัครราชทูตจีน - อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการสร้าง S-Guard กั้นรถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้า แต่กลับทำให้ผู้ใช้วีลแชร์ไม่สามารถสัญจรบนทางเท้าได้ว่า สำนักการจราจรและขนส่งจะร่วมกับสำนักงานเขตดินแดง ออกแบบ S-Guard กั้นรถจักรยานยนต์วิ่งบนทางเท้าให้เหมาะสม สวยงาม เข้ากับสภาพของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้ใช้วีลแชร์และผู้พิการทางสายตาสามารถสัญจรได้โดยสะดวกและปลอดภัย

ด้าน นางสาวศศิชา ทับทิม ผู้อำนวยการเขตดินแดง กทม. กล่าวว่า สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บริเวณดังกล่าว พบการติดตั้ง S-Guard เพื่อป้องกันมิให้มีผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าตั้งแต่ปี 2560 และปัจจุบันไม่พบผู้ฝ่าฝืนในบริเวณดังกล่าว จึงเคลื่อนย้าย S-Guard ออกเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ สำนักงานเขตฯ จะประสานสำนักการจราจรและขนส่ง เพื่อพิจารณากำหนดรูปแบบการจัดทำ S-Guard รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้วีลแชร์และผู้พิการทางสายตา ตลอดจนป้องกั้นไม่ให้มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์กีดขวางทางสัญจร

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด