กกพ.กดค่าไฟเหลือ 3.63 บาท : หน่วย

TNN ช่อง168,890 ดู

: 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.16 น.