วันที่ 19 ส.ค. 62 - นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงการเตรียมการเลือกตั้งท้องถิ่นว่า กกต.เตรียมการทั้งเรื่องคน เรื่องเงิน และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งกำลังอยู่ในการดำเนินการ โดยมีระเบียบที่เกี่ยวข้องประมาณ 5 ฉบับ หลักๆคือระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่น ซึ่งคาดว่าในสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าจะผ่านการอ่านรอบแรก รอบสองก็คงจะเร็วขึ้น หลังจากนั้นระเบียบต่างๆก็จะตามมา ส่วนเรื่องงบประมาณขณะนี้ได้รับงบประมาณของปีงบประมาณ 2562 แล้ว ส่วนงบประมาณปี 2563 ก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งคิดว่ามีงบประมาณเพียงพอ

"งบประมาณในการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ในปีงบประมาณ 2562 ได้รับจัดสรรมาประมาณ 802 ล้านบาท ส่วนปีนี้นี้มีการตั้งงบประมาณไปประมาณ 1,100 ล้านบาท ไม่เกิน 1,200 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับจำนวนที่ขอไป แต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะได้รับการจัดสรรเท่าไร แต่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้ง 2 ก้อนไม่จำเป็นต้องนำมารวมกัน หากงบประมาณปี 2563 ได้รับการจัดสรรก็ใช้งบปี 2563 อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังไม่ได้ส่งสัญญาณการเลือกตั้งท้องถิ่นมายังกกต. แต่ กกต.มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้ว" นายอิทธิพร กล่าว

นายอิทธิพร กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวว่าพรรคอนาคตใหม่ อยู่ระหว่างการพิจารณา ให้นางจุมพิตา จันทรขจร ส.ส.นครปฐม พรรคอนาคตใหม่ ที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเขต 5 จ.นครปฐมนั้น ว่า โดยหลักต้องดำเนินการตามกฎหมาย ต้องดูว่าต้องมีการจัดเลือกตั้งใหม่อย่างไร ซึ่งหากเลือกตั้งใหม่ก็จะต้องมีการเปิดรับสมัครใหม่ทั้งหมด ส่วนระยะเวลาในการดำเนินการนั้นยังไม่มีข้อมูลที่จะตอบได้ชัดเจน ส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับคำร้องมีทั้งหมดประมาณ 580 คำร้อง มีการพิจารณาไปแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่ง บางส่วนยกคำร้องเนื่องจากพยานหลักฐานไม่ครบ ที่เหลือที่อยู่ในกระบวนการสืบสวนไต่สวนของ กกต. ก็ทยอยเสนอให้ กกต.พิจารณาทุกสัปดาห์ แต่เพื่อให้การพิจารณาคำร้องเป็นไปด้วยความครบถ้วนถูกต้อง บางคำร้องก็ต้องใช้เวลาอยู่บ้าง.

Comment 0

    ความคิดเห็นมากที่สุด