C君做老襯!陸永揭揀唐詩詠做大妗姐之謎

on.cc 東網 更新於 2019年12月13日11:59 • 發布於 2019年12月13日11:16 • on.cc 東網
詩詠點解會做大妗姐?
詩詠點解會做大妗姐?
C君今日小登科,迎娶女友黃天頤。
C君今日小登科,迎娶女友黃天頤。
晚上佢換咗條黑裙!
晚上佢換咗條黑裙!
兄弟團原來額滿,詩詠就要做大妗姐!
兄弟團原來額滿,詩詠就要做大妗姐!
陸永同詩詠仲有好多嘢要爆添!
陸永同詩詠仲有好多嘢要爆添!

組合農夫成員C君迎娶拍拖4年的DJ黃天頤,C君的好拍檔陸永擔任伴郎,兄弟團圈中好友包括蕭正楠、黃翠如夫婦、洪永城,而唐詩詠則做大妗姐。

陸永表示C君的婚禮好破格,竟然搵唐詩詠做大妗姐,詩詠笑說:「佢兩公婆好有勇氣。」陸永解譯因為翠如已做兄弟,唔想太多女人做兄弟,而姊妹團又滿額,但詩詠在朋友圈子地位確實好重要,惟有安排她做大妗姐,陸永仲讚詩詠做得好好,好快上手,詩詠即大呻說:「都好難做,好驚,又要睇又要背吉利說話,啲說話難背過拍劇台詞,最驚講錯親戚名,加上啲字又要押韻,啲兄弟又唔易服侍,所以搞到我好驚。」

同奶奶撞衫?

詩詠大妗姐Look一身紅色噹噹,她表示是應一對新人要求,由於婚禮好破格,C君想她由頭紅到落尾,她說:「我為佢哋去揀呢套衫,仲花咗啲時間去搵。」點知陸永即爆詩詠同奶奶撞衫,詩詠笑說:「唔係,奶奶先係最靚。」因為驚變了奶奶,所以晚上換了另一套西裝黑裙造型。

新人識咗20年?

問到婚禮感動時刻?詩詠說:「因為識咗C君咁耐,佢冇聽過對方有結婚念頭,當佢話我知結婚,我都問點解,其實天頤好啱C君,佢兩個好襯係絕配,搵唔到另一個。」陸永即笑說:「尤其係高度最襯!」他表示毋須向人傳授夫妻相處之道,因為他們相處好好,詩詠也讚一對新人好聰明,好明白對方需要,陸永仲笑他們相識了20年,好似老夫老妻,又爆C君20年前已暗戀天頤:「佢哋呢20年心裏面都有對方位置,所以擺20年都仲得。」

嘟姐喺度唔會亂嚟

問可會互相灌酒?詩詠說:「有嘟姐(鄭裕玲)喺度好規矩,唔會亂嚟,我哋唔會做低級嘢,今朝玩兄弟都唔係好低級,好有文化,(隔住膠片咀喎?)呢啲小兒科。」她仲要求C君扮《美少女戰士》的水野亞美,因為她知道C君由細到大都好鍾意。

東網網站 : https://on.cc/

東網Facebook專頁 : https://www.facebook.com/onccnews/

查看原始文章