【#DIY小教室】萬聖節必備!萌爆小鬼+南瓜

Supermami 更新於 2019年10月23日23:00 • 發布於 2019年10月23日23:00 • supermami.com.hk

親子。育兒

【#DIY小教室】

萬聖節必備!萌爆小鬼+南瓜

下個禮拜就是各位小朋友最期待的萬聖節啦!今天就教大家怎樣用一張紙摺出,又有南瓜又有萌爆小鬼!各位媽咪可以跟小朋友一起摺出萌爆小鬼配南瓜,陪大家開心過萬聖節!

STEP 1

Supermami.com.hk

STEP 2

Supermami.com.hk

STEP 3

Supermami.com.hk

STEP 4

Supermami.com.hk

STEP 5

Supermami.com.hk

STEP 6

Supermami.com.hk

STEP 7

Supermami.com.hk

STEP 8

Supermami.com.hk

STEP 9

Supermami.com.hk

STEP 10

Supermami.com.hk

STEP 11

Supermami.com.hk

STEP 12

Supermami.com.hk

STEP 13

Supermami.com.hk

STEP 14

Supermami.com.hk

STEP 15

Supermami.com.hk

STEP 16

Supermami.com.hk

STEP 17

Supermami.com.hk

STEP 18

Supermami.com.hk

STEP 19

Supermami.com.hk

STEP 20

Supermami.com.hk

STEP 21

Supermami.com.hk

完成了!

Supermami.com.hk

*本文章的內容若未經授權,不得轉載

歡迎關注Supermami.com.hk Facebook | Instagram | YouTube

查看原始文章