【#DIY小教室】一張紙摺出帶帽的小小鬼

Supermami 更新於 2019年10月18日02:00 • 發布於 2019年10月18日02:00 • supermami.com.hk

親子。育兒

【#DIY小教室】

一張紙摺出帶帽的小小鬼
上次就教大家摺了一頂小巫師🧙‍♀️的帽子,這次就教大家用一張紙摺出帶著帽的小小鬼,摺完出來真的超級可愛!

STEP1

Supermami.com.hk

STEP2

Supermami.com.hk

STEP3

Supermami.com.hk

STEP4

Supermami.com.hk

STEP5

Supermami.com.hk

STEP6

Supermami.com.hk

STEP7

Supermami.com.hk

STEP8

Supermami.com.hk

STEP9

Supermami.com.hk

STEP10

Supermami.com.hk

STEP11

Supermami.com.hk

STEP12

Supermami.com.hk

STEP13

Supermami.com.hk

STEP14

Supermami.com.hk

STEP15

Supermami.com.hk

STEP16

Supermami.com.hk

STEP17

Supermami.com.hk

STEP18

Supermami.com.hk

STEP19

Supermami.com.hk

STEP20

Supermami.com.hk

STEP21

Supermami.com.hk

完成了!

*本文章的內容若未經授權,不得轉載

歡迎關注Supermami.com.hk Facebook | Instagram | YouTube

查看原始文章