d607eddb-9352-4f6b-8b9b-1fa21b1edc81.jpeg
之前在網劇《反黑》飾演警察的陳國坤,批評示威者阻礙救援。

最近愈來愈多藝人就社會議題表態,繼李力持要求暴徒向林鄭及警隊道歉,於《少林足球》入面飾演小龍一角、近年經常飾演警察的陳國坤,亦站在支持香港警察的一方,連日出post力撐警隊,大鬧「暴徒一個都唔好X放過」。

5d0b66bb80321.jpeg

陳國坤在facebook留言:「乜X嘢世界,痴X線,支持香港警察,和平抗議無問题,但暴徒一個都唔好X放過」、「香港警察對這些鼠輩千萬不要留手」。對於日前墜樓喪生的反修例黃衣男是遭人利用,陳國坤就表示:「烈士……代表不顧家人感受,放棄關心你嘅人的愛、期望!我X唔信他們想你以死作代價…..R.I.P., 利用你的人希望他們早日與你相見」。

5d0b66c8ec4c1.jpeg
5d0b66d5a89bc.jpeg

對於遊行當日有示威者自發開路給救護車,被形容為「摩西分隔紅海」,陳國坤指:「唉,和平抗議係好事,但一日到黑,外國……外國,鬼佬養你哋咩,我XXXX我哋喺香港人呀死鬼佬!假绅士,僞君子,我都唔想太激進,但香港就係自由城市,我有我發言權,分乜X嘢红海jer……好自豪咩,原本救護車係應該行70km/h,依家喺個紅海裡面行2、30km/h…..救人呀!刻不容缓架….唉」

5d0b66df3778d.jpeg
5d0b66e93be72.jpeg

連日發表惹火言論,當然引來大批網民留言攻擊。他在facebook post了一張寫上:「請停止惡毒留言,彼此未必同一立場,但大家都應該保留人性和良知」的圖片。他亦於今日下午留言表示:「大家努力維護自由,而且又咁X團結,言論自由呀,我係X暴徒呀X頭,自己對號入座咁X蠢都有嘅!夠薑面對面X,留言無X用㗎。」

Text:機

Comment 0

    最多留言