【#GOtrip快閃12點】雖然壽司郎在香港越開越多,但也不見人龍有減少過。聽聞要食的話都要排3-4小時,無返咁上下耐性都搞唔掂!幸運地,壽司郎為咗答謝一班Fans,終於在官方facebook宣布將推出外賣自取服務,而且價錢相當優惠,3款人氣盛合只需$88-$176!快啲睇下個Menu有幾吸引!

撰文:Yuen | 圖片來源:壽司郎

壽司郎外賣設有3️⃣款盛合選擇

A.超人氣盛合(三文魚壽司、呑拿魚罕蓉壽司、蝦壽、鰻魚壽司等)
B.壽司郎特製盛合 (炙燒帶子壽司、鰻魚壽司、炙燒左口魚壽司等)
C.超值三文魚盛合(不同三文魚部位、三文魚籽壽司等)

【#GOtrip快閃12點】好幸福呀!香港壽司郎外賣3款人氣盛合!

其中最抵食應該是三文魚盛盒,一人前12件都是$88,二人前有24件壽司,不過款款都好吸引,所以情侶食最好一人一款,同家人食仲好,一人一款試哂三款組合。不過外賣自取暫時只限佐敦分店

推出外賣目的是為了免排隊之苦

早前都經常有人留言問「幾時會推出外賣?」所以暫時在佐敦分店試行。而外賣可以預先打電話下單,再到店面自取:

1️⃣電話下單🔹電話:23887887
2️⃣來店下單🔹請前往收銀台下單
3️⃣來店用餐+順便外賣下單

6月份限定壽司。

外賣可下單時間:
1️⃣11:00 – 22:00(停止Walk-in後亦可訂外賣)
2️⃣可預訂1週之內的外賣
3️⃣可指定領取外賣時間(11:15-22:30內)

※由於是收到顧客訂單後開始製作商品之關係,製作需時,領取時間請向店員查詢
※領取時間有可能因當日外賣預約情況,無法滿足您的需求,詳情請向店員查詢
※外賣不參與印花活動

這些機會暫是有點難度,都係食住外賣盛合先!
【#GOtrip快閃12點】好幸福呀!香港壽司郎外賣3款人氣盛合!

Comment 0

    最多留言