ถูกหวยแก้บนแม่ตะเคียนเมืองปราจีนฯ จู่ๆ งูโผล่กลางพิธี เชื่อเป็นงูเจ้าที่

ข่าวช่อง355,231 ดู

: 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.27 น.